českyEnglishDeutschPolski
Arteport na Facebook
Pinterest Arteport / Petr Bíma
LinkedIn Petr Bíma / Arteport
Picasa Arteport
Twitter Arteport
YouTube channel Arteport
GooglePlus Arteport
    Grafické studio / DTP Webové stránky Virtuální prohlídky Fotografie Tisk Billboardy a Outdoor reklama Signmaking, navigace, razítka Jednotný vizuální styl Kampaně, strategie, veletrhy Sociální sítě, média, PR

 

 

Signmaking

Signmaking je anglická složenina nemající přesný český ekvivalent a často používaná v obecném oboru reklama.

Česká definice slova signmaking je: Výroba značení a nosičů reklamního sdělení.

První část složeniny je sign což dle anglicko-českého slovníku znamená podpis, znak, odznak, firma. Druhá část je tvořena slovesným podstatným jménem making, tedy dělání, tvoření, výroba. Výraz firma se dříve používal spíše pro označení podniku tedy firemní či vývěsní štít než podnik „an sich“ a odtud se dá tedy dovodit i význam slova signmaking jako výroba vývěsních štítů.

Toto do češtiny převzaté slovo se pak používá pro celé reklamní odvětví zahrnující fyzickou výrobní činnost jejíž produktem je nějaký reklamní prvek: vývěsní štít, reklamní tabule, světelná reklama, nápis či grafika na výkladci obchodu nebo na autě.

V signmakingových firmách (tj. vytvářejících rozličné typy popisků, nápisů, symbolů, či ornamentů) nachází uplatnění gravírování.

ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Signmaking

 

Adobe System
Kolor
ACDSee Pro
ABBYY
Zoner Photo Studio
Artisteer
Fotografie v Google Earth
Pixmac Fotobanka
Panoramio
Photoextract.com